Disclaimer

Deze website is eigendom van Pheidippides Comm V.

Adres maatschappelijk zetel: Brandweerstraat 19/0203, 9000 Gent
Telefoon: +32 (0)479 989 878
E-mail: nadine@pheidippides.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0893.999.015

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pheidippides Comm. V. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pheidippides Comm. V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pheidippides Comm. V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Pheidippides Comm. V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pheidippides Comm. V. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Pheidippides Comm. V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ­Pheidippides Comm. V. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Pheidippides Comm. V.­hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van support, informatieverlening, klantenbeheer of het versturen van nieuwsbrieven. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Pheidippides Comm. V., Zalmstraat 17 9000 Gent of via e-mail aan nadine@pheidippides.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pheidippides Comm. V., Zalmstraat 17 9000 Gent of via e-mail aan nadine@pheidippides.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Pheidippides Comm. V.­kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de pheidippides-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de pheidippides-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies".

Het is gebruikelijk dat bijna elke professionele website gebruik maakt van cookies. Dit zijn zeer kleine bestanden die worden gedownload naar uw computer, om de gebruikservaring te verbeteren. Deze Cookie Policy beschrijft welke informatie hiermee verzameld wordt, hoe deze informatie gebruikt wordt en waarom het volgens ons soms nodig is om deze cookies op te slaan. We zullen ook uitleggen hoe je het kan vermijden dat cookies worden opgeslaan. Hierbij maken we ook de kanttekening dat het mogelijk is dat hierdoor bepaalde elementen van de functionaliteit van de website kunnen "breken".

Voor meer algemene informatie omtrent cookies, kan u terecht op volgend­ Wikipedia artikel over internet Cookies.

Wanneer je gegevens door middel van een formulier doorgeeft, zoals bv. te vinden op onze contactpagina, kunnen er cookies gebruikt worden die uw gegevens opslaan voor later contact.

Om u de beste gebruikservaring te geven, bieden we ook de mogelijkheid aan om gebruiksvoorkeuren aan te passen omtrent hoe deze website werkt, en hoe u deze wilt gebruiken. Om deze gebruiksvoorkeuren bij te houden, gebruiken we cookies opdat deze informatie gebruikt kan worden wanneer u een pagina bezoekt die wordt beïnvloed door uw gebruiksvoorkeuren.

In bepaalde gevallen worden er ook cookies gebruikt door betrouwbare derden. In deze sectie vindt u meer informatie over de cookies van derden die u op deze website kan tegenkomen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een van de meest verspreide en betrouwbare analytische oplossingen op het internet om te helpen bij het vergaren van informatie over hoe de website best gebruikt wordt, en hoe de gebruikservaring kan verbeterd worden. Deze cookies houden mogelijk bij hoe lang u op de website surft, en welke pagina's u bezoekt. Op die manier kunnen wij boeiende inhoud blijven maken.

Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan u terecht op de ­officiële Privacy Policy van Google Analytics.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Al wat lezen?


Contact

  • Comm. V Pheidippides
  • Brandweerstraat 19/0203
    9000 Gent

  • Ondernemingsnr BE-0893.999.015