Cursiefjes Volgen

Het buiten land

Ik kan u een foto tonen, een echte, het voorbije weekend zelf genomen, van een weide, de ochtenddauw laag over het malse gras, koeien rustig grazend, een kerktoren in de verte. Als we de gordijnen...Oct 2017 • Verder lezen

Beloftevolle boekjes

De kilte van de septemberochtenden kwam vroeg dit jaar. En gelijk waren daar de eerste schoolperikelen: het mandaat van de schooldirecteur, de onzekere start voor pas afgestudeerde leerkrachten,...Aug 2017 • Verder lezen

' Zoe zuu geere

‘k Zoe zuu geere wille leve in ne wereld zonder hoat

Zonder macht en zonder streve, woar dat ’t al van tzelves goat

‘k Zoe zuu geere wille leve in ne wereld zonder pijn

Woar da iedrien al...Jul 2017 • Verder lezen

Pirarucu

Elk jaar treedt de Amazone buiten haar oevers. Ik zie het op de televisie voor mijn ogen gebeuren. De mensen uit de huizen op palen zien het ook. En graag. Aan vissen is er meer eten dan aan...Jul 2017 • Verder lezen

M.O.

Mei-juni waren traditioneel de maanden van de schooluitstappen en een daarvan gold het medisch onderzoek. Plassen op commando en hopen dat je geen bril hoefde, de dagen ervoor had je aan niets...May 2017 • Verder lezen

Waardeloos

Het verlies was onherstelbaar. Onbetaalbaar al helemaal. Niet in euro’s te vatten. En toch was dat het voorstel dat ze van de verzekering kreeg. Een getal voor een leven. Het illustreerde hoe...May 2017 • Verder lezen

Al wat lezen?


Contact

  • Comm. V Pheidippides
  • Zalmstraat 17
    9000 Gent
  • Ondernemingsnr BE-0893.999.015